Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
СОСТАНОК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ САИТИ СО ПОДРУЖНИЦИТЕ ОД АПЕЛАЦИОНО ПОДРАЧЈЕ ШТИП
 
March 05, 2018
На 02.03.2018 година, Претседателот на Здружението на Судиите на Република Македонија, судија д-р. Џемали Саити, оствари работен состанок со претставници на подружниците од Апелационото подрачје на Штип. На состанокот се говореше за актуелни прашања кои го засегаат судството, моменталната состојба како и наредните активности на Здружението.

 

Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)