Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
ПОЧЕТНА


ДОНАЦИЈА Covid19
17.07.2020
Управниот одбор на Здружение на судиите на XXXIX седница, одржана на 29.04.2020 година донесе Одлука судиите на Република Северна Македонија да издвојат/донираат најмалку 20% од нивната плата, за месеците април и мај 2020 година, за сметка на Солидарниот фонд за справување со вирусот Covid 19.
прочитај повеќе >
 
Mислење- Советодавно тело за етика на судиите и судиите поротници
25.06.2020
Дали судија може да ги користи социјалните медиуми како начин на комуникација со другите судии, односно колеги (обвинители, адвокати, професори, правници и др) и до која мера може тој/таа да ги користи, односно треба да има?
прочитај повеќе >
 
ДОНАЦИЈА COVID19
28.05.2020
Управниот одбор на Здружение на судиите донесе Одлука под архивски број 0101-128 на ден 29.04.2020 година судиите да издвојат/донираат најмалку 20% од нивната плата за месец април и мај 2020 година, за сметка на Солидарниот фонд за справување со вирусот COVID 19. Управниот одбор оваа Одлука ја донесе во форма на Препорака и истата судиите ја почитуваа на доброволна основа, со што беше исполнете декларираната заложба на судиите за учество во намалување на последиците од Пандемијата. Донациите односно издвојувањата од плата се видливи, преку соодветна евиденција во рамките на судовите доставени до Здружение на судиите.
прочитај повеќе >
 

ПРЕТХОДНИ ТЕМИ
Конститутивна седница на Управен одбор на ЗСРМ >28.05.2020
XIV- то Редовно Изборно Собрание на Здружение на судиите >18.05.2020
СООПШТЕНИЕ >29.04.2020
Иницјатива >29.04.2020
Барање >29.04.2020
XXXVIII седница на Управен одбор на Здружение на судиите >23.04.2020
ЧЕСТИТ ДЕН НА ПРАВОСУДСТВОТО >31.03.2020
XXXVI Седница на Управен одбор - XIV Редовно изборно собрание >16.03.2020
XIV-то Редовно Изборно Собрание >12.03.2020
XXXV Седница на Управен одбор на Здружение на судиите >12.03.2020
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)