Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
ПОЧЕТНА


USAID ЗА ГРАЃАНСКО УЧЕСТВО
31.05.2022
На денешен ден во Канцеларијата на Здружение на судии на Република Северна Македонија се одржа работилница со судиите и судиите поротници од Апелационо подрачје Скопје финансиски подржана од страна на УСАИД за граѓанско учество предвидена со проектот „Функционализација и операционализација на Советодавното тело за судиска етика“
прочитај повеќе >
 
Мислење бр.4 Советодавно тело за судиска етика
11.05.2022
МИСЛЕЊЕ 4 Повреда на Кодексот за етика на судиите и судиите поротници и на принципот на непристрасност е постапувањето на судијата кога за свои потреби или за водење на судски постапки има ангажирано како полномошник – адвокат, истиот да постапува во предмети во кои тој адвокат се јавува како полномошник на било која странка за време додека помеѓу адвокатот и судијата постои однос на налогодавач и налогопримач . Не претставува повреда на Етичкиот Кодекс, ако судија постапува во предмети во кои како адвокат се јавува полномошникот на спротивната странка (во постапките каде што судијата е тужител или тужен).
прочитај повеќе >
 
USAID ЗА ГРАЃАНСКО УЧЕСТВО - РЕГИОНАЛНА РАБОТИЛНИЦА
10.05.2022
На Апелационо подрачје Гостивар на денешен ден се одржа регионална работилница. Оваа работилница финансиски подржана од страна на Проект на USAID за граѓанско учество е предвидена со проектот „Функционализација и операционализација на Советодавното тело за судиска етика“.
прочитај повеќе >
 

ПРЕТХОДНИ ТЕМИ
XIII – та седница на Управен одбор на Здружение на судиите на Република Северна Македонија >26.04.2022
Регионална работилница Битола >14.04.2022
Писмо од претседателите на CCJE, CCPE и CEPEJ за поддршка на украинските судии и обвинители >11.04.2022
Мислење - Советодавно тело за судиска етика >11.04.2022
Заклучок - Управен одбор 07.04.2022 година >08.04.2022
Соопштение за одржување на Седница на Советодавното тело за судиска етика >04.04.2022
Конференција „Судството во Северна Македонија по реформскиот процес: Судија, Quo Vadis? “. >31.03.2022
IV Меѓународна конференција >26.03.2022
РЕГИОНАЛНА РАБОТИЛНИЦА ШТИП-USAID за граѓанско учество >14.03.2022
Средба на Судскиот совет со Здружение на судиите: повисоки плати, екипирање на судовите и создавање ефикасен систем >11.03.2022
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)