Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
ПОЧЕТНА


Учество на претседателот д-р Џемали Саити на Јавна дебата на ДСКС
19.07.2021
На 15 јуни 2021 година, Претседателот на Здружението на судиите д-р Џемали Саити учествуваше на јавната дебата организирана од страна на Државната комисија за спречување на корупцијата на тема: Истражувања и анализи на состојбите со корупцијата во правосудството, на кое имаше свое излагање. Претседателот Саити ја потенцираше важноста на истражувањата во мерењето на јавното мислење и довербата на граѓаните во судството, притоа осврнувајќи се на активностите на Здружението на судиите, ја нагласи улогата на Советодавното тело за судиска етика, во имплементацијата на Кодексот за етика на судиите и судиите поротници, во делот на корупцијата и судирот на интереси, како превентивен механизам. Посебен акцент беше ставен на улогата на Судско медиумскиот совет при Здружението на судиите, кој од една страна овозможи отварање на судството кон медиумите, а од друга, го подобри пристапот на медиумите кон судството, а во насока креирање на реалната слика и зголемување на довербата во судството.
прочитај повеќе >
 
VIII седница на Управен одбор на Здружение на судиите на Република Северна Македонија
16.07.2021
На ден 14 јули 2021 година се одржа осмата седница на Управен одбор на Здружение на судиите на РСМ, на која се донесе Одлука за одржување на Редовно Годишно Собрание, на ден 05 октомври 2021 година. На оваа седница се расправаше и за активностите во однос на платите на судиите при што Управниот одбор ги подржа истите и побара нивно интензивирање ,со цел што е можно побрзо решавања на ова прашање. На седницата беа разгледани и други тековни прашања.
прочитај повеќе >
 
Состанок на Комисија за нормативна дејност
05.07.2021
На денешен ден 05.07.2021 година во просториите на Здружение на судиите се одржа работен состанок на Комисијата за нормативна дејност
прочитај повеќе >
 

ПРЕТХОДНИ ТЕМИ
Нацрт Акциски план за Отворено судство 2021- 2023 година >05.07.2021
Состанок на работна група за измени и дополнувања на Законот за платите на судиите >14.06.2021
ИЗВЕШТАЈ од одржан состанок на Европското Здружение на Судии (EAJ) на 28.05.2021 година >08.06.2021
Подготовка на националната стратегија за индустриска сопственост 2022-2026 >02.06.2021
Презентација на Вториот национален извештај од Матрицата за мерење на перформансите и реформите на правосудството >20.05.2021
„Интегритетот на судијата: нужност или потреба“, Есеи, Заклучоци и препораки >19.04.2021
ЗАКЛУЧОК по повод новонастанатата состојба со COVID – 19 >06.04.2021
Регионална конференција, на тема: “Интегритетот на судијата: нужност или потреба”. >30.03.2021
ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА ПОМЕЃУ СУДСКО-МЕДИУМСКИОТ СОВЕТ И MИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА НА рЕПУБЛИКА сЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА >26.02.2021
АПЕЛАЦИОНО ПОДРАЧЈЕ ШТИП- ФОРУМ ДИСКУСИЈА >25.02.2021
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)