Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
ПОЧЕТНА


Средба на претседателот Саити со експерти од Оценската мисија на Европската Комисија
15.12.2017
На 15.12.2017 година претседателот Саити оствари средба со експертите од Оценската мисија на Европската комисија, чија цел е да се обезбеди на ЕК и земјата-корисничка проценка за капацитетот на земјата за ефикасно решавање на случаи на корупција и организиран криминал од висок профил, вклучително и перењето пари,преку анализа на случаи и како по нив е постапено во текот на фазата на истрага, гонењето и судскиот процес до правосилноста на пресудата, вклучувајќи ја и конфискацијата на приноси од криминал.
прочитај повеќе >
 
Претседателот на Здружението на судиите на Република Македонија и претседателот на Здружението на судиите на Република Бугарија потпишаа меморандум за соработка
15.12.2017
Претседателот на Здружението на судиите на Република Македонија, судија д-р. Џемали Саити и претседателот на Здружението на судиите на Република Бугарија судија Атанас Атанасов на 6.10.2017 година во Скопје го потпишаа Меморандумот за взаемна соработка помеѓу двете здруженија за активности од заеднички интерес. Фокусот на соработката меѓу двете здруженија се става на можностите за размена на искуства помеѓу македонски и бугарски судии и учество во заеднички проекти насочени кон размена на искуства и добри практики меѓу судиите од Македонија и Бугарија. со потпишувањето на Меморандумот за соработка се потврдува соработката и отвореноста на ЗСРМ со регионалните асоцијации и здруженија на судии со цел зајакнување на начелото на судска независност
прочитај повеќе >
 
Тридневна работилница на тема“Пристап до правдата преку правни и судиски реформи за подобрување на судството, казнената политика и пробацијата”
12.12.2017
Во рамките на проектот “Зајакнување на улогата и независноста на судиите во Република Македонија” имплементиран од Здружението на судиите на Република Македонија и Амбасадата на Соединетите Американски Држави во Република Македонија, се оддржа четвртата, тридневна регионална работилница на тема “Пристап до правдата преку правни и судиски реформи за подобрување на судството, казнената политика и пробацијата”. Предметот на научно- стручната расправа беше насочен кон три примарни точки од реформата на правосудството и пристапот до правдата: -Реформа за зајакнување на капацитетите на судството соглано планот 3-6-9 како предуслов за обезбедување на судска независност; -Реформа на кривичното законодавство и казнената политика на судовите во светло на реформата на правосудството; -Зајакнување на транспарентноста на судовите и подобрување на односот судство-медиуми. На научната расправа свое учество земаа американски и домашни правни практичари и експерти, чија цел беше идентификување примери на добри практики како и дискусија за други судски примери. Финалните заклучоци и препораки кои произлегоа од дискусионите панели преку Претседателот на Здружението на судиите на Република Македонија д-р. Џемали Саити, ќе бидат доставени до Советот за реформа на правосудството.
прочитај повеќе >
 

ПРЕТХОДНИ ТЕМИ
Претседателот Саити за "Voice of America": „Се подготвува нов механизам за конторла на Судскиот Совет на РМ“ >11.12.2017
Одржана Трета регионална работилница во рамки на проектот „Зајакнување на улогата и независноста на судиите во Република Македонија“ >17.11.2017
Работен состанок на претседателот Саити со претставник од Генералниот Директорат за правда на Европската Комисија >15.11.2017
Одржана Меѓународна Судска Работилница во Охрид >10.11.2017
Повик за трудови во Судиска Ревија >20.10.2017
Втора Регионална Работилница во Штип >12.10.2017
Регионална работилница во Битола >28.09.2017
Претседателот Саити оствари средба со обвинителот Мек Нил, постојан правен советник во Амбасада на САД во Македонија >31.08.2017
Претседателот Саити на работен состанок со раководството на подружницата на ЗСРМ во Управен суд >25.08.2017
Прва средба на членовите на Советот за реформа на правосудниот сектор >04.08.2017
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)