Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник

Основен Суд Скопје 2

1. Антоанета Димовска

2. Артан Лимани

3. Александар Младеновски

4. Биљана Јанура

5. Бојана Велковска

6. Цветанка Сиљановска Костадиновска

7. Елисавета Зафировска

8. Елизабета Настов

9. Емилија Шопар Јованова

10. Гордана Билеска

11. Гордана Ролевска

12. Гордана Јакова

13. Хилда Мешкова

14. Ирена Костадинова Ангелевска

15. Јасмина Блажевска

16. Јованка Спировска Панева

17. Лидија Крстевска

18. Лилјана Зафировска Петреска

19. Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска

20. Маринела Јакасановска

21. Мирјана Нонковска

22. Мирјана Николовска Калчиноска

23. Мирјана Смиљкова

24. Наталија Донева

25. Наташа Тодорова

26. Наташа Савовска Димитровска

27. Нухи Рустеми

28. Олга Попевска

29. Павлина Попоска

30. Лиљана Кацарска

31. Љиљана Крстевска

32. Љубица Колиќ

33. Радмила Карановиќ

34. Санде Зиков

35. Сајка Трајковска

36. Слободан Хаџи-Христовски

37. Снежана Таневска

38. Снежана Богдановска

39. Снежана Ивановска

40. Софија Спасова

41. Софија Миленкова

42. Соња Кочовска

43. Станка Зафировска

44. Сузана Дончевска

45. Татјана Клинчарска

46. Татјана Поповска Николовска

47. Улбер Хасани

48. Весна Стрезовска

49. Весна Калковска

50. Весна Богдановска

51. Виолета Поповска

52. Зденка Сибиноска

53. Зора Треневска

54. Зора БожиновскаПОРАНЕШНИ СУДИИМирјана Стрезовска Вулга

Муjдин Бајрами

Верица Божиновска Црцаревска

Виолета Јоанидис

Елисавета Димитрова 

Нада Милчевска

Зорица Стрезовска

Маргарита Тошанова

Јорданка Клетничка

Загорка Поповска

Зорица Чунгаровскаf
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)