Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник

Основен Суд Струга

1. Ади Усеини

2. Фатмир Даути

3. Живко Аврамоски

4. Гетан Кадриески

5. Никола Спасески

6. Мими Нанушевска

7. Ифет Бајрамоски

8. Светлана Попоска

9. Лазо Ѓоргоноски

10. Нуредин Лога

11. Донка Затаракоска

12. Соња Ѓонческа

13. Измир Ајази

14. Танче Петрески


ПОРАНЕШНИ СУДИИ

Севди Каба

Климентина Савеска


f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)