Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник

Основен Суд Скопје 1

1. Владимир Туфегџиќ

2. Весна Димишкова

3. Весна Петровска Тагасовска

4. Весна Миткова

5. Весна Костова Спасеска

6. Верка Петковска

7. Верица Миновска

8. Вања Јуруковски

9. Вангелина Маркудова

10. Весна Басотова

11. Грета Шишковска

12. Гордана Спиревска

13. Горан Бошевски

14. Ангелина Поповска

15. Александра Ристеска

16. Бранка Илиевска

17. Билјана Коцевска

18. Јане Тапанџиоски

19. Јани Нича

20. Иван Џолев

21. Ивица Стефановски

22. Кадрије Салмани

23. Јулијана Јосифовска

24. Јулија Христова Чавдар

25. Јован Лазарески

26. Ѓоко Ристов

27. Енвер Амзаи

28. Енвер Беџети

29. Дијана Груевска Илиевска

30. Димко Шушевски

31. Драган Николовски

32. Добрила Кацарска

33. Зоран Димитриевски

34. Милка Ангеловска Васевска

35. Мирјана Петрушева

36. Милан Доганџиски

37. Огнен Ставрев

38. Оља Ристова

39. Осман Шабани

40. Моника Бахчованска

41. Марјан Колишевски

42. Марјан Грубиша

43. Марија Клетничка Марковска

44. Владимир Панчевски

45. Лидија Чачева

46. Дејан Перчинковски

47. Снежана Шуплиновска

48. Седат Реџепагиќ

49. Сандра Крстиќ

50. Славица Андреевска

51. Станка Везенковска

52. Софка Котовска Стефановска

53. Славјанка Јанкоска

54. Хамдирефет Бафтијари

55. Христина Шикалеска

56. Шукри Сабриу

57. Џенета Бектовик

58. Татјана Михајлова

59. Фанка Јанчулева Михаиловска

60. Љубинка Ѓорѓиевска

61. Љубинка Башеска

62. Радица Васиљевска

63. Ненад Савески

64. Лирие Елези Ајрулау

65. Софче Гаврилова Ефремова


ПОРАНЕШНИ СУДИИ

Ирина Петровска

Павлина Христовска

Љиљана Петровска

Драгица Стојанова

Весна Стојковска

Благоја Алексовски


 

f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)