Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник

Апелационен Суд Битола

1. Владимир Радевски

2. Љубомир Божевски

3. Петре Србиновски

4. Петкана Јадровска

5. Татјана Шушулеска

6. Лиле Наумовска

7. Васил Баткоски

8. Меџит Шазимани

9. Јоска Матески

10. Виолета Костовска

11. Ристе Ристевски

12. Аце Бакиевски

13. Лиљана Чочковска

14. Славица Мирковска

15. Никола Крстески

16. Бошко Богдановски

17. Пакизер Алиоска

18. Жаклина Доведен

19. Ружица Ивановска

20. Елизабета Манели Ташевска

21. Анита Милошевска


ПОРАНЕШНИ СУДИИ


Васко Кузев

Соња Спасеновска

Виолета Јанкуловска

Тодорка Шишковска

Александар Филипов

Павлина Лескова

Даница Ристева


f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)