Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
ПОЧЕТНА


Дијалог меѓу новинарите и судиите за поголема транспарентност
19.02.2021
Зајакнување на улогата на функционалноста на Судско-медиумскиот совет во државата. На ден 18 февруари 2021 година регионална фокус дискусија за судии и новинари од битолското апелациони подрачје.
прочитај повеќе >
 
Потпишан Меморандум за соработка помеѓу Судско-медиумскиот совет и ЗНМ
17.02.2021
Денеска во просториите на ЗНМ претседателот на Здружение на судии Џемали Саити како и претседателот на Судско-медиумскиот совет Иван Џолев и претседателот на ЗНМ Младен Чадиковски потпишаа меморандум за соработка.
прочитај повеќе >
 
МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА МЕЃУ Судско-медиумскиот совет при Здружението на судиите на Република Северна Македонија и Совет на јавни обвинители на Република Северна Македонија
15.02.2021
На ден 12 февруари 2021 година ( петок ) Судско-медиумскиот совет при Здружение на судиите на Република Северна Македонија, претставуванo од претседателот судија д-р Џемали Саити, претседател на ЗСРСМ и судија Иван Џолев, Претседател на Судско-медиумскиот совет и Совет на јавни обвинители на Република Северна Македонија, претставувано од Ацо Колевски, Претседател на Совет на јавни обвинители на Република Северна Македонија потпишаа Меморандум за соработка.
прочитај повеќе >
 

ПРЕТХОДНИ ТЕМИ
V-та Меѓународна судска конференција >11.02.2021
Регионална фокус дискусија за судии и новинари – апелациско подрачје Гостивар >09.02.2021
Потпишан Меморандум за соработка помеѓу Судско-медиумски совет при Здружение на судиите на РСМ и Адвокатска Комора на РСМ >05.02.2021
ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА ПОМЕЃУ СУДСКО - МЕДИУМСКИ СОВЕТ ПРИ ЗДРУЖЕНИЕ НА СУДИИТЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА >29.01.2021
Потпишан меморандум за соработка помеѓу Судско - медиумскиот совет при Здружение на судиите на Република Северна Македонија и Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ >26.01.2021
МИСЛЕЊЕ бр. 2 (2020) за начинот на известување на медиумите при објава на пресуда >14.12.2020
Судско Медиумски Совет- конститутивна седница >27.11.2020
Четврта седница на Управен одбор на Здружение на судиите на Република Северна македонија >27.11.2020
Консултативниот Совет на Европски Судии објави Мислење бр.23 „Улогата на здруженијата на судиите во поддршката на судската независност“ >19.11.2020
Седмиот регионален форум за владеење на правото во Југоисточна Европа >05.11.2020
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)