Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник

Апелационен Суд Гостивар

1. Шефајет Хајдари

2. Ѓерасим Ѓерасимоски

3. Велко Страшевски

4. Изет Исмаили

5. Златко Анѓелкоски

6. Лидија Кузманоска Бачевска

7. Рафис Идризи

8. Африм Јакупи

9. Лилјана Ицкова

10. Ханиф ЗенделиПОРАНЕШНИ СУДИИ

Лутфи Адеми

Наташа Стефановска 

f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)