Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник

Основен Суд Гостивар

1. Лилјана Ицкова

2. Елјеса Алији

3. Јетмир Хамзаи

4. Весна Попоска

5. Ќирко Михајлоски

6. Магдалена Мишоска

7. Даут Рустеми

8. Фадил Џелили

9. Теодора Ефтимовска-Бојковска

10. Ваиде Арслани

11. Виолета Нофитоска

12. Јагода Богданоска

13. Феми Арслани

14. Мерита Али

15. Али Алиу

16. Павле Рафајлоски

17. Реџеп Асани

18. Емине Мурати

19. Мирослав Петроски

20. Драгослава Веселинова

21. Илјас ИсмаилиПОРАНЕШНИ СУДИИРајко Андоноски

Васил Костоски

Љубе Ѓорѓиевски

Бранко Секулоски 

f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)