Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник

ПРЕТСЕДАТЕЛИ НА ПОДРУЖНИЦИ НА ЗСРМ

Р.бр.

Суд

Претседател на Подружница

1.

Врховен суд на РМ

Снежана Ѓорѓиевска Зекирија

2.

Управен суд на РМ

Ѓоко Живковски

3. Виш Управен суд на РМ Лидија Георгиевска

4.

Апелационен суд Скопје

Славица Попчевска

5.

Апелационен суд Гостивар

Африм Јакупи

6.

Апелационен суд Битола

Аце Бакиевски

7.

Апелационен суд Штип

Весна Димитриевска Накова

8.

Основен суд Скопје I

Иван Џолев

9.

Основен суд Скопје II

Андреј Димовски

10.

Основен суд Куманово

Миодраг Величковски

11.

Основен суд Тетово

Бетим Јахја

12.

Основен суд Битола

Александар Камбовски

13.

Основен суд Прилеп

Среќко Митовски

14.

Основен суд Струмица

Ѓорги Маневски

15.

Основен суд Штип

Сашко Ѓоргиев

16.

Основен суд Гостивар

Мирослав Петроски

17.

Основен суд Велес

Валентина Ѓорѓиевска

18.

Основен суд Охрид

Весна Кичеец

19.

Основен суд Гевгелија

Драги Дилберов

20.

Основен суд Кавадарци

Лазар Нанев

21.

Основен суд Кочани

Спиро Борисов

22.

Основен суд Кичево

Јованка Стојаноска

23.

Основен суд Струга

Измир Ајази

24.

Основен суд Радовиш

Костадин Петров

25.

Основен суд Крива Паланка

Љубица Цветковска Стојановска

26.

Основен суд Дебар

Дамјан Илоски

27.

Основен суд Ресен

Емељ Кранли Али

28.

Основен суд Неготино

Лазар Ризов

29.

Основен суд Берово

Ленка Симевска

30.

Основен суд Свети Николе

Тодор Поп Панев

31.

Основен суд Крушево

Лидија Андреска

32.

Основен суд Делчево

Миле Ѓорѓиев

33.

Основен суд Виница

Љубчо Прокопенко

34.

Основен суд Кратово

Николчо Симоновf
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)