Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник

ПРЕТСЕДАТЕЛИ НА ПОДРУЖНИЦИ НА ЗСРМ

Р.бр.

Суд

Претседател на Подружница

1.

Врховен суд на РМ

Шпенд Деваја

2.

Управен суд на РМ

Ѓоко Живковски

3. Виш Управен суд на РМ Лидија Каначкович

4.

Апелационен суд Скопје

Ѓоко Радојков

5.

Апелационен суд Гостивар

Африм Јакупи

6.

Апелационен суд Битола

Татјана Сусулеска

7.

Апелационен суд Штип

Светлана Јованова

8.

Основен суд Скопје I

Илија Трпков

9.

Основен суд Скопје II

Љубица Колич

10.

Основен суд Куманово

Савре Спасовски

11.

Основен суд Тетово

Бетим Јахја

12.

Основен суд Битола

Орхан Асим

13.

Основен суд Прилеп

 

14.

Основен суд Струмица

Емил Глигоров

15.

Основен суд Штип

Ацо Тасев

16.

Основен суд Гостивар

Реџеп Асан

17.

Основен суд Велес

Александар Шопов

18.

Основен суд Охрид

Јагода Трпеска

19.

Основен суд Гевгелија

Билјана Делова Николова

20.

Основен суд Кавадарци

Зоран Јосифовски

21.

Основен суд Кочани

 

22.

Основен суд Кичево

Јованка Стојаноска

23.

Основен суд Струга

Соња Ѓонческа

24.

Основен суд Радовиш

 

25.

Основен суд Крива Паланка

Љубица Цветковска Стојановска

26.

Основен суд Дебар

Дамјан Илоски

27.

Основен суд Ресен

Емељ Кранли Али

28.

Основен суд Неготино

Лазар Ризов

29.

Основен суд Берово

 

30.

Основен суд Свети Николе

Тодор Поп Панев

31.

Основен суд Крушево

Лидија Андреска

32.

Основен суд Делчево

Миле Ѓорѓиев

33.

Основен суд Виница

Даниела Костадинова Тиловска

34.

Основен суд Кратово

Николчо Симоновf
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)