Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник

ПРЕТСЕДАТЕЛИ НА ПОДРУЖНИЦИ НА ЗСРМ

Р.бр.

Суд

Претседател на Подружница

1.

Врховен суд на РМ

Шпенд Деваја

2.

Управен суд на РМ

Ѓоко Живковски

3. Виш Управен суд на РМ Лидија Каначкович

4.

Апелационен суд Скопје

Зоран Ѓерасимовски

5.

Апелационен суд Гостивар

Африм Јакупи

6.

Апелационен суд Битола

Татјана Сусулеска

7.

Апелационен суд Штип

Светлана Јованова

8.

Основен суд Скопје I

Илија Трпков

9.

Основен суд Скопје II

Љубица Колич

10.

Основен суд Куманово

Савре Спасовски

11.

Основен суд Тетово

Бетим Јахја

12.

Основен суд Битола

Орхан Асим

13.

Основен суд Прилеп

Среќко Митовски

14.

Основен суд Струмица

Емил Глигоров

15.

Основен суд Штип

Ацо Тасев

16.

Основен суд Гостивар

Реџеп Асан

17.

Основен суд Велес

Дара Арсова

18.

Основен суд Охрид

Весна Кичеец

19.

Основен суд Гевгелија

Билјана Делова Николова

20.

Основен суд Кавадарци

Зоран Јосифовски

21.

Основен суд Кочани

Спиро Борисов

22.

Основен суд Кичево

Јованка Стојаноска

23.

Основен суд Струга

Соња Ѓонческа

24.

Основен суд Радовиш

 

25.

Основен суд Крива Паланка

Љубица Цветковска Стојановска

26.

Основен суд Дебар

Дамјан Илоски

27.

Основен суд Ресен

Емељ Кранли Али

28.

Основен суд Неготино

Лазар Ризов

29.

Основен суд Берово

Ленка Симевска

30.

Основен суд Свети Николе

Тодор Поп Панев

31.

Основен суд Крушево

Лидија Андреска

32.

Основен суд Делчево

Миле Ѓорѓиев

33.

Основен суд Виница

Даниела Костадинова Тиловска

34.

Основен суд Кратово

Николчо Симонов



f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)