Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник

ПРЕТСЕДАТЕЛИ НА ПОДРУЖНИЦИ НА ЗСРСМ

Р.бр.

Суд

Претседател на Подружница

1.

Врховен суд на РСМ

Шпенд Деваја

2.

Управен суд на РСМ

Ѓоко Живковски

3. Виш Управен суд на РСМ Субхи Јакупи

4.

Апелационен суд Скопје

 

5.

Апелационен суд Гостивар

Африм Јакупи

6.

Апелационен суд Битола

Зоран Караџовски

7.

Апелационен суд Штип

Светлана Јованова

8.

Основен кривичен суд Скопје

Илија Трпков

9.

Основен граѓански суд Скопје

Љубица Колич

10.

Основен суд Куманово

Савре Спасовски

11.

Основен суд Тетово

Реџеп Муса

12.

Основен суд Битола

Драган Јаковлевски

13.

Основен суд Прилеп

Јасмина Шишковска Стојковиќ

14.

Основен суд Струмица

Емил Глигоров

15.

Основен суд Штип

Ацо Тасев

16.

Основен суд Гостивар

Реџеп Асан

17.

Основен суд Велес

Анѓел Трипчев

18.

Основен суд Охрид

Бојан Мартиноски

19.

Основен суд Гевгелија

Билјана Делова Николова

20.

Основен суд Кавадарци

Зоран Јосифовски

21.

Основен суд Кочани

Зоран Глигоров

22.

Основен суд Кичево

Баки Алили

23.

Основен суд Струга

Соња Ѓонческа

24.

Основен суд Радовиш

 

25.

Основен суд Крива Паланка

Љубица Цветковска Стојановска

26.

Основен суд Дебар

Дамјан Илоски

27.

Основен суд Ресен

Емељ Кранли Али

28.

Основен суд Неготино

Лазар Ризов

29.

Основен суд Берово

 

30.

Основен суд Свети Николе

 

31.

Основен суд Крушево

 

32.

Основен суд Делчево

Миле Ѓорѓиев

33.

Основен суд Виница

Даниела Костадинова Тиловска

34.

Основен суд Кратово

Мирослав Георгиевскиf
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)