Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник

Врховен Суд на Република Македонија

1. Јово Вангеловски

2. Лидија Неделкова

3. Николчо Николовски

4. Мирјана Радевска Стефкова

5. Зирап Лимани

6. Емилија Илиевска

7. Киро Здравев

8. Фаик Арслани

9. Ристо Катевеновски

10. Марика Матевска

11. Исамедин Лимани

12. Шпенд Деваја

13. Лидија Тасева

14. Џемали Саити

15. Снежана Ѓорѓиеска Зекирија 


ПОРАНЕШНИ СУДИИ


 Мила Камбовска

 Милка Ристова

 Драган Тумановски

 Благој Доновски

 Стефка Ристеска

 Фатон Пачуку

 Сафет Алиу

 Абдулаќим Салиу

 Владимир Бабунски

Милка Стефкова

 Невена Крцковска Малинковскаf
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)