Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник

Основен Суд Битола

1. Милка Бизевска

2. Мери Радевска

3. Миле Димовски

4. Злата Маџароска

5. Елизабета Манели Ташевска

6. Љупчо Савевски

7. Стефан Караманди

8. Силвана Илиевска

9. Снежана Дојчиновска

10. Слободанка Баковска

11. Хаџо Тариќ

12. Татјана Петровска

13. Тони Јовановски

14. Ристо Сотиров

15. Гоче Малиновски

16. Орхан Асим

17. Александар Камбовски

18. Анита Милошевска

19. Дејан Крстанов

20. Александар Илиевски

21. Беџет Мехмети

22. Кирил Јовановски

23. Цветанка НикодиновскаПОРАНЕШНИ СУДИИ

 Ѓорѓи Христовски

 Слободанка Баковска

Вера Ристевска

Јордан Врбовски

Слободанка Радивчева


f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)