Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник

ЗА НАС

Здружението на судиите на Република Северна  Македонија е доброволна, неполитичка и непрофитна организација основана од активни и пензионирани судии, како и од судии од Република Северна Македонија кои судската функција ја вршат во меѓународни судови, заради остварување на своите интереси, заштитата на независноста и самостојноста на судиската функција и унапредување на професионалното вршење на функцијата.

 

f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)