Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник

Управен Суд на Република Македонија


1. Драгослав Радичевски

2. Исмета Амет

3. Марта Телегравчиска

4. Мустафа Шахини

5. Едита Насковска

6. Даниела Антовска

7. Ѓоко Живковски

8. Есма Алибашиќ Јонуз

9. Рамије Абдурахими Цара

10. Тања Терзиева

11. Билјана Никодиновска

12. Дитурије Елези Незири

13. Гордана Илиевска

14. Лулзим Салиу

15. Газменд Фејзули

16. Ана Герасимовска
ПОРАНЕШНИ СУДИИ


Злата Стамболиска

f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)