Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник

Основен Суд Велес

1. Виолета Мојсова

2. Валентина Ѓорѓиевска

3. Валентина Петровска

4. Габриела Гајдова

5. Снежана Николовска

6. Дејан Перчинковски

7. Шефшет Адеми

8. Наташа Мишева

9. Лорета Тодорова

10. Лидија Димова

11. Ангел Трипчев

12. Тања Милева

13. Бојанчо Донев

14. Биљана Јачева

15. Александар Шопов

16. Аница Теова

f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)