Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник

Основен Суд Охрид

1. Владо Дејаноски

2. Милка Танеска

3. Ефтим Попески

4. Зумбуле Даути

5. Јагода Трпеска

6. Блашка Радиноска

7. Бојан Мартиноски

8. Богоја Стрезоски

9. Билјана Белевска Пројковска

10. Трајче Скрчески

11. Ристо Силјаноски

12. Радица Ристеска

13. Вулнет Винца

14. Весна Кичеец

15. Владо Крлевски

16. Милчо Клишески

17. Ирена Петреска

18. Снежана ЈаневскаПОРАНЕШНИ СУДИИ


Олга Василеска

Љубин Алексијевски


f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)