Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник

Основен Суд Кочани

1. Катерина Димитровска

2. Виолета Миладинова

3. Зоран Глигоров

4. Сузана Спасова

5. Сузана Милевска

6. Орце Филипов

7. Катерина Цоневска
ПОРАНЕШНИ СДУДИИ

Никола Михаилов

Симијон Здравков

Јакимче Илиев

Киро Стефанов 

f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)