Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник

Основен Суд Струмица

1. Емил Глигоров

2. Снежанка Ѓоргиева

3. Стојан Делиовски

4. Јован Неделковски

5. Борис Чамовски

6. Василка Василева

7. Роза Ричлиева

8. Илија Стојанов

9. Борис Бержецки

10. Лидија Аризанова

11. Ѓорги Маневски

12. Марија Ѓоргиева

13. Марина Абрашева

14. Петранка Ташева

15. Лорета Абрашева

16. Валентина Даутова

17. Тони Делев

18. Цонка Каламерникова

19. Лорета Ѓоргиева

20. Татјана МалиноваПОРАНЕШНИ СУДИИЛазар Гичев

Нада Бајрактарова

Љубица Стојанова

Роза Делева

Викторија Кировска 

f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)