Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник

Апелационен Суд Штип

1.Весна Димитриевска Накова
 
2. Јагода Ѓуркова

3. Зоранчо Мицевски

4. Данка Ристова

5. Софија Манева

6. Тони Делев

7. Светлана ЈовановаПОРАНЕШНИ СУДИИ

Ангел Стојанов

Љубе Николов

Светолик Николов

Киро Бојаџиски

Васил Стефанов

f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)