Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник

Апелационен суд Скопје

1. Олга Ангелова

2. Лидија Димчевска

3. Мустафа Дардхишта

4. Гордана Ѓорчев

5. Зуица Наумова

6. Славица Попчевска

7. Љиљана Ивановска Шопова

8. Гордана Сајковска

9. Лидија Мартинова

10. Анита Бошковска

11. Сафет Кадрии

12. Елизабета Дуковска

13. Абдула Римани

14. Татјана Дуковска

15. Роза Георгиева

16. Афрдита Шеху Асани

17. Велче Панчевски

18. Букурие Ајдини

19. Цветанка Периќ

20. Суад Алиу

21. Африм Фидани

22. Радица Василевска

23. Зоран Димитриевски

24. Ќеназија Мехмед

25. Енвер Беџети

26. Маја Маркова Котевска

27. Розалинда Ристевска

28. Амир Абдулаи

29. Катерина Георгиевска

30. Агим Мислими

31. Лидија Чачева

32. Станка Зафировска

33. Енвер Амзаи

34. Нуман Лимани

35. Фатмир Скендер

36. Јованка НикодиновскаПОРАНЕШНИ СУДИИ


Ангел Величковски

Беќир Зулфиу

Исмаилхаки Хасани

Јован Јовановски

Јусуф Рустеми

Оливера Рафајловска

Лилјана Саздовска Путинска

Драгица Сапунџиева

Агрон Салиу

Јорда Велјановска

Милка Самоникова Дракалска

Катерина Градчаноска Оровчанец

Виолета Србинова

Љупка Арсениевска

 Блаже Трпевски

Павлина Кимова

Катица Јовановска

f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)