Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник

Основен Суд Тетово

1. Оливера Таталовиќ

2. Томислав Бошковски

3. Слаѓана Илиевска

4. Славица Тоиќ

5. Драган Ѓеровски

6. Зоран Герасимовски

7. Илир Реџепи

8. Верка Костовска

9. Назиф Илијази

10. Лидија Илиевска

11. Садула Изаири

12. Амди Мифтари

13. Душанка Мерџановска

14. Јордан Велковски

15. Абдула Хазари

16. Борка Златеска

17. Јасмина Лазаровска

18. Василка Маринковиќ

19. Ајрула Идризи

20. Бетим Јахја

21. Хасан Асани

22. Хуриете Цека ПОРАНЕШНИ СУДИИ

Миќо Гајдаџиев

Зорица Евтимовска

Мемет Мемети

Нехад Исмаили

f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)