Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник

Основен Суд Прилеп

1. Зоран Стеваноски

2. Доста Лукароска

3. Јованка Иваноска

4. Јане Тренчевски

5. Јасмина Шишковска Стојковиќ

6. Марија Велеска

7. Славица Данаилоска Темелкоска

8. Сашо Патоски

9. Љубен Биноски

10. Среќко Митовски

11. Оливера Митреска

12. Ордан Митревски

13. Роса Станоеска

14. Виолета Поповска Тројачанец

15. Анка Хаџи Ристеска

16. Sвонко Младеноски

17. Љубе ТрајческиПОРАНЕШНИ СУДИИСоња Димеска

Весна Пајмакоска

Ангелчо Видески

f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)