Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
Учество на обука за криминал во животната средина
 
December 29, 2016
     Во рамки на проектот „Промовирање на регионална соработка во Југоисточна Европа преку воспоставување на мрежа на надлежни институции оговорни за животна средина и правда“ која се спроведува од страна на Реионалниот центар за животна средина за Центраална и Источна Европа (РЕЦ), а со финансиска поддршка на Австриската развојна соработка, во периодот од 22-24 Ноември 2016 година во Хотел „Епинал“, Битола, е одржа обука на тема: Спроведување на законодавството за животна средина и криминал во животната средина.

На обуката, на која учествуваа 10 судии – членови на Здружението на судиите на Република Македонија, присуствуваа меѓународни експерти од оваа област од Австрија и Хрватска, како и национални претставници од повеќе релевантни институции: Државниот инспекторат за животна средина, Министерството за животна средина и просторно планирање, Интерпол, Министерство за правда, Царинската Управа на Република Македонија, Јавно обвинителство, како и други претставници од експертската област.

Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)