Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
Прирачник за Судска Транспарентност за судии и новинари
 
September 30, 2020

Ни претсавува чест да Ве известиме дека на ден 29.09.2020 година ( вторник ) се одржа промоцијата на новиот Прирачник за Судска Транспарентност за судии и новинари, публикација на Судско – медиумскиот совет што произлезе од активностите на проектот „Зајакнување на капацитетите и функционалноста на Судско Медиумскиот совет на Северна Македонија“, проект имплементиран од страна на Здружение на судиите на Република Северна Македонија и Одделот за INL на амбасадата на Соединетите Американски Држави во Северна Македонија.
Темите кои беа презентирани се разновидни по својата комплексност и важност за стандардите за судска транспарентност и подобрувањето на односите меѓу судиите и новинарите во Северна Македонија.
Оваа сесија  разгледа неколку практични размислувања што ќе се појават на отворените терени. Како да се подобри пристапот до списите на случајот од страна на новинарите, за да се информираат новинарите? Кои посебни услови важат за новинарите да снимаат во судница, дали можат да твитаат и да снимаат за тоа? Како судовите можат да ја променат и напуштат сегашната практика на селективно информирање? Како можат социјалните мрежи да играат клучна улога во информирањето на јавноста и да го зголемат увидот во работата на судовите? Покрај тоа,  се дискутираше и за тоа како Судскиот - Медиумскиот совет може да придонесе во борбата против дезинформациите во Република Северна Македонија.Прирачник за судска транспарентност .docx

Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)