Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
Регионална работилница Битола
 
April 14, 2022
Советодавното тело за судиска етика на денешен ден одржа работилница во Основен суд Битола предвидена со проектот „Функционализација и операционализација на Советодавното тело за  судиска етика“ финансиски подржана од страна на Проект на USAID за граѓанско учество.

На работилницата свое учество земаа судии и судии поротници од сите судови во Апелационо подрачје Битола.

По дискусијата се специфицираа потребите на судиите и судиите поротници кои ќе бидат решени во понатамошната работа на Советоданото тело за судиска етика.Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)