Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
средба на претседателот саити со претседателот на собранието на рс македонија м-р талат џафери
 
June 28, 2019
Во петок, 28.06.2019 година, претседателот на Здружението на судиите судија д-р Џемали Саити, оствари средба со претседателот на Собранието на РС Македонија, м-р Талат Џафери. На средбата се разговараше за реформите во правосудниот систем, зајакнување на независноста и транспарентноста, како и подобрување на статусната и материјалната состојба на судиите заедно со потребата од зајакнување на судискиот интегритет.

Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)