Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА ПОМЕЃУ СУДСКО - МЕДИУМСКИ СОВЕТ ПРИ ЗДРУЖЕНИЕ НА СУДИИТЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
 
January 29, 2021
На денешен ден 29 јануари 2021 година во просториите на Судски совет на Република Северна Македонија беше потпишан Меморандум за соработка помеѓу Судско-медиумски совет при Здружение на судиите на РСМ и Судски совет на РСМ. Меморандумот за сработка предвиден со проектот „ Зајакнување на улогата и функционалноста на Судско - медиумскиот совет “ финансиран од страна на Владата на САД беше потпишан од страна на  д-р Џемали Саити,судија на Врховен суд на Република Северна Македонија и претседател на ЗСРСМ и г-дин Иван Џолев, претседател на Кривичен суд Скопје и претседател на Судско-медиумскиот совет при ЗСРСМ и г-дин Киро Здравев, претседател на Судски совет на РСМ.


Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)