Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ, ПОСТАПКА ЗА УТВРДУВАЊЕ ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ ПРЕДЛОГ - ИЗМЕНИ, ДИЛЕМИ И ОТВОРЕНИ ПРАШАЊА
 
January 29, 2013

Изминатите неколку години, Здружението на судии на Република Македонија (ЗСРМ) во соработка и со поддршка на Одделот за владеење на правото при Мисијата на ОБСЕ во Скопје активно работи на прашања од суштинско значење за зајакнување на независноста и ефикасноста на судството, особено на прашањата поврзани со дисциплинската одговорност на судиите и постапката и критериумите за следење и оценување на работата на судиите.  Овие активности и проекти беа реализирани во соработка со Судскиот совет на РМ и Министерството за правда.


koncept - disciplinska odgvornost, postapka i ocenuvanje na rabotata na sudiite.doc

Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)