Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ, ПОСТАПКА ЗА УТВРДУВАЊЕ ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ ПРЕДЛОГ - ИЗМЕНИ, ДИЛЕМИ И ОТВОРЕНИ ПРАШАЊА
 
January 29, 2013

Изминатите неколку години, Здружението на судии на Република Македонија (ЗСРМ) во соработка и со поддршка на Одделот за владеење на правото при Мисијата на ОБСЕ во Скопје активно работи на прашања од суштинско значење за зајакнување на независноста и ефикасноста на судството, особено на прашањата поврзани со дисциплинската одговорност на судиите и постапката и критериумите за следење и оценување на работата на судиите.  Овие активности и проекти беа реализирани во соработка со Судскиот совет на РМ и Министерството за правда.


koncept - disciplinska odgvornost, postapka i ocenuvanje na rabotata na sudiite.doc

Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)