Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
Промоција на правна анализа со наслов "Казнена политика на судовите на РМ и практичната примена на Законот за одредување на видот и висината на казните и примената на алтернативните мерки и пробацијата"
 
April 26, 2018
 На 26.4.2018 година во хотел ТЦЦ Гранд Плаза- Скопје, Здружението на судиите на РМ со поддршка и соработка на Амбасадата на САД во РМ, а во рамки на проектот “Зајакнување на улогата и независноста на судиите во РМ” одржа промоција на правната анализа со наслов “Казнена политика на судовите на РМ и практичната примена на Законот за одредување на видот и одмерување на казните” и “Примена на алтернативните мерки и пробацијата”. Автори на анализата се Судија д-р Џемали Саити, Судија Шпенд Деваја, проф. Беса Арифи и м-р Андреј Божиновски. Анализата е производ на годишното истражување што авторите го направија во рамките на истоимениот проект.

Анализата можете да ја погледнете тука

Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)