Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
прв состанок на работна група за имплементација на препораките на ГРЕКО
 
November 15, 2018

На 14.11.2018 година се одржа првиот состанок на Работната група при Министерството за правда на РМ за имплементација на преостанатите препораки на ГРЕКО - Четврт круг.
Здружението на судиите на РМ има свое учество во работната група преку двајца претставници: судија Весна Стрезовска, судија во Основен суд Скопје 2 Скопје и член на Советодавното тело за судиска етика на ЗСРМ,  и м-р Андреј Божиновски, правен советник во ЗСРМ.

На состанокот беше  разгледуван Вториот Извештај на ГРЕКО за усогласеност на РМ - Четврт круг, како и Преглед на статусот на имплементација на препораките согласно овој Извештај, по што беше утврдена временска рамка на активностите за имплеметација на препораките.

Во прилог е Извештајот на ГРЕКО.
GrecoRC4(2018)6-Final-mac-FYROM-2ndRC-PUBLIC.docx.pdf 

Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)