Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
Писмо од претседателите на CCJE, CCPE и CEPEJ за поддршка на украинските судии и обвинители
 
April 11, 2022
Писмо од претседателите на Консултативниот Совет на Европските судии, Консултативниот Совет на Европските обвинители и Европската Комисија за ефикасна правда, за поддршка на Украинските судии и обвинители.


Letter to CCJE CCPE CEPEJ members 7 April 2022.pdf
Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)