Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
Писмо од претседателите на CCJE, CCPE и CEPEJ за поддршка на украинските судии и обвинители
 
April 11, 2022
Писмо од претседателите на Консултативниот Совет на Европските судии, Консултативниот Совет на Европските обвинители и Европската Комисија за ефикасна правда, за поддршка на Украинските судии и обвинители.


Letter to CCJE CCPE CEPEJ members 7 April 2022.pdf
Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)