Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
Тридневна работилница на тема“Пристап до правдата преку правни и судиски реформи за подобрување на судството, казнената политика и пробацијата”
 
December 12, 2017
 Во првиот ден од работилницата панелистите и учесниците дебатираа за реформата за зајакнување на судството согласно планот 3-6-9 како предуслов за обезбедување на судска независност; Етаблирањето на транспарентни механизми за евалуација одговорност на судиите со посебен фокус на реформата на улогата и надлежностите на Судскиот совет на Република Македонија. Дискусијата заврши со осврт кон професионалното судство преку реформа на критериумите и постапката за избор на судиите.

Во вториот ден од четвртата регионална работилница, учесниците дебатираа за кривичното законодавствто и казнената политика на судовите во светло на Реформата на правосудството, во кое што свое излагање имаа домашни и странски експерти. Правни експерти се осврнаа и на реформата на казнената политика на судовите од теоретски и практични аспекти како и адресирање на нови стратегии за воедначување на казнената политика на судовите. Последниот панел отвори дискусија за нормативните и практичните претпоставки за практичната примена на Законот за пробација во светло на реформата на правосудството.

Последниот ден од тридневната регионална работилница, учесниците и говорниците ја адресираа транспарентноста на судовите и практичните предизвици во случаевите на корпуција на високи јавни службеници, а новинарите панелисти, ја поттикнаа дискусијата за односот помеѓу медиумите и судовите и нивна взаемна соработка.

Заклучоци Маврово.docx

Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)