Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
Тридневна работилница на тема“Пристап до правдата преку правни и судиски реформи за подобрување на судството, казнената политика и пробацијата”
 
December 12, 2017
 Во првиот ден од работилницата панелистите и учесниците дебатираа за реформата за зајакнување на судството согласно планот 3-6-9 како предуслов за обезбедување на судска независност; Етаблирањето на транспарентни механизми за евалуација одговорност на судиите со посебен фокус на реформата на улогата и надлежностите на Судскиот совет на Република Македонија. Дискусијата заврши со осврт кон професионалното судство преку реформа на критериумите и постапката за избор на судиите.

Во вториот ден од четвртата регионална работилница, учесниците дебатираа за кривичното законодавствто и казнената политика на судовите во светло на Реформата на правосудството, во кое што свое излагање имаа домашни и странски експерти. Правни експерти се осврнаа и на реформата на казнената политика на судовите од теоретски и практични аспекти како и адресирање на нови стратегии за воедначување на казнената политика на судовите. Последниот панел отвори дискусија за нормативните и практичните претпоставки за практичната примена на Законот за пробација во светло на реформата на правосудството.

Последниот ден од тридневната регионална работилница, учесниците и говорниците ја адресираа транспарентноста на судовите и практичните предизвици во случаевите на корпуција на високи јавни службеници, а новинарите панелисти, ја поттикнаа дискусијата за односот помеѓу медиумите и судовите и нивна взаемна соработка.

Заклучоци Маврово.docx

Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)