Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
Повик за достава на трудови
 
April 19, 2016
Мисијата на ОБСЕ во Босна и Херцеговина, во соработка со Факултетот за криминалистика, криминологија и безбедносни студии при Универзитетот во Сараево,и во партнерство со канцеларијата на ОБСЕ во Албанија, Мисијата на ОБСЕ во Црна Гора, Мисијата на ОБСЕ во Косово, Мисијата на ОБСЕ во Скопје и Мисијата на ОБСЕ во Србија објавува повик за доставување трудови на тема „Кривични дела од омраза“.
Трудовите ќе бидат презентирани на конференција со наслов: „Кривични дела од омраза во Југоисточна Европа“, а која ќе се одржи во Сараево, Босна и Херцеговина, на 8-ми Ноември 2016 година.

На линкот  http://www.osce.org/bih/233786 има детални информации за повикот. 
Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)