Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
13та СЕДНИЦА НА СУДСКО МЕДИУМСКИОТ СОВЕТ
 
January 30, 2020
Судско медиумскиот совет при Здружението на судиите на Република Северна Македонија, денес го одржа 13от состанок, односно првата седница во 2020 година на која беше разгледувана иницијативата на претседателката Гордана Дувњак, а во врска со предлогот на ЈО Ленче Ристоска во однос за преиспитување на одредбите за јавноста на главната расправа во Законот за кривична постапка и судскиот деловник.

Во иницијативата беше наведено дека постои можност за влијание врз сведоците за кои известува јавноста на главната расправа преку директно пренесување на содржината на рочиштето и детали од исказот на сведоците. Понатаму во иницијативата се  упатува и на надлежноста на судот како гарант за објективноста и интегритетот на доказите во рамки на судската постапка, вклучително и исказите на сведоците.

На седницата беше поканета ЈО Ленче Ристоска, каде усно ја образложи содржината на предлогот. По нејзиното образложение вклучително и елаборираната европската практика - членовите на Судско медиумскиот совет отворија дебата на која ги изнесоа своите ставови и согледувања за иницијативата.

На следната седница Советот ќе донесе мислење во кое ќе бидат сумирани: Содржината на иницијатавата, мислењата на членовите и завршното советодавното мислење на советот.
Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)