Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
Одржан работен состанок во на претставници на ЗСРМ во Влада на РМ
 
February 05, 2019
На средбата се разговараше за прашањето на платите и додатоците на плата на судиите. Претставниците на Здружението ја информираа Владата за одлуката на судиите да тужат по однос на заостанаттите неисплатени додатоци од 2016 година, како и потребата од изнаоѓање на системско решеније за платите на судиите, конкретно корегирање на коефициентот и основицата за пресметка на платата на судиите, со конкретни предлог мерки за надминување на оваа сиутуација. Притоа, претставниците на судиите ја искажаа подготвеноста на судиите изразена преку повеќе записници на подружници дека се спремни за евентуално вонсудско решавање на спорот околу додатоците, притоа ја известија Владата за неопходноста од преземање на итни мерки со оглед на роковите за тужба.
Премиерот изрази разбирање за барањата на судиите и подготвеност за сеопфатно решение во однос на платите на судиите, а имајќи ги предвид буџетските можности и импкикации, постапките предвидени со закон за реализација на буџет, притоа  предложи мерки кои претставуваат пакет за решавање на целокупната состојба.
Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)