Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
ДОНАЦИЈА Covid19
 
July 17, 2020
 Управниот одбор на Здружение на судиите на XXXIX седница, одржана на 29.04.2020 година донесе Одлука судиите на Република Северна Македонија да издвојат/донираат најмалку 20% од нивната плата, за месеците април и мај 2020 година, за сметка на Солидарниот фонд за справување со вирусот Covid 19.  Судиите за месец мај донираа 1.814.514,00 денари.

СУДБРОЈ НА СУДИИ-кои дониралеВкупна вредност

(во денари)

1.Врховен суд на РМ

14

194.041,00

2. Управен суд на РМ

/

Самоизолација

3. Виш Управен суд

10

60.000,00

4. Апелационен суд Скопје

35

430.360,00

5. Апелационен суд Гостивар

/

Нема донација

6. Апелационен суд Битола

12

60.130,00

7. Апелационен суд Штип

5

41.500,00

8. Основен кривичен суд Скопје

1

10.000,00

9. Основен граѓански суд Скопје

44

494.279,00

10. Основен суд Куманово

19

225,640,00

11. Основен суд Тетово

/

Нама донација

12. Основен суд Битола

11

126.515,00

13. Основен суд Прилеп

2

6.000,00

14. Основен суд Струмица

3

33.640,00

15. Основен суд Штип

/

Нема донација

16. Основен суд Гостивар

/

Нема донација

17. Основен суд Велес

6

66.409,00

18. Основен суд Охрид

/

Нема донација

19. Основен суд Гевгелија

3

21.000,00

20. Основен суд Кавадарци

/

Нема донација

21. Основен суд Кочани

/

Нема донација

22. Основен суд Кичево

/

Нема донација

23. Основен суд Струга

/

Нема донација

24. Основен суд Радовиш/

25. Основен суд Крива Паланка

2

24.000,00

26. Основен суд Дебар

/

Нема донација

27. Основен суд Ресен

3

15.000,00

28. Основен суд Неготино

/

Нема донација

29. Основен суд Берово

/

Нема донација

30. Основен суд Свети Николе

/

Нема донација

31. Основен суд Крушево

/

Нема донација

32. Основен суд Делчево

1

6.000,00

33. Основен суд Виница

/

Нема донација

34. Основен суд Кратово

/

Нема донација

ВКУПНО

171

1.814,514,00 денариНазад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)