Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
Средба на претседателот Саити со претседателот на Владата на РМ, г-дин Зоран Заев
 
March 06, 2018
Во продолжение се линкови од објавата за средбата:
http://vlada.mk/node/14204


http://vesti.mk/read/news/15272838/5308287/zaev-se-sretna-so-pretsedatelot-na-zdruzhenieto-na-sudiite-sudiite-ochekuvaat-promeni-i-povisoki-plati
http://plusinfo.mk/%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%B2-%D1%81%D0%B0%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BB/
http://vesti.mk/read/news/15272838/5308339/zaev-saiti-ni-pretstoi-proces-na-vrakjanje-na-kredibilitetot-na-sudskite-institucii
http://vesti.mk/read/news/15272838/5308142/zaev-se-sretna-so-pretsedatelot-na-zdruzhenieto-na-sudiite-da-se-vrati-kredibilitetot-na-sudskite-institucii
http://vesti.mk/read/news/15272838/5308127/zaev-se-sretna-so-pretsedatelot-na-zdruzhenieto-na-sudii-da-se-vrati-kredibilitetot-na-sudskite-institucii
http://vesti.mk/read/news/15272838/5308070/zaev-na-sredbata-so-pretsedatelot-na-zdruzhenieto-na-sudii-potrebno-e-vrakjanje-na-kredibilitetot-na-sudskite-institucii
http://vesti.mk/read/news/15272838/5308176/zaev-saiti-ni-pretstoi-proces-na-vrakjanje-na-kredibilitetot-na-sudskite-institucii
http://vesti.mk/read/news/15272838/5308086/premierot-zaev-na-sredbata-so-pretsedatelot-na-zdruzhenieto-na-sudii-saiti
Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)