Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
Втора Регионална Работилница во Штип
 
October 12, 2017
 Воведните говорници беа д-р Џемли Саити и г-ѓа Кристина Карнакова, кои се осврнаа на важноста на проектот и поддршката на Амбасадата на САД за овозможување на дискусија меѓу судиите и другите практичари, за со цел зајакнување на независноста на судиите и идентифицирње на проблемите со кои тие се соочуваат, во поглед на кривична, граѓанска и дисциплинска одговорност на судиите, етаблирање на механизми за зајакнување на судскиот имунитет против надворешни и внатрешни негативни влијанија и притисоци. Клучни теми за расправа беа "Одговорност на судиите, казнена политика и пробацијата во светло на реформите во првосудството". Клучни експерти кои имаа свое излагање беа судиите и другите првни прктичари: Г-дин Џон Мекнил, д-р Џемали Саити, проф. Д-р Беса Арифи, судија Шпенд Деваја и проф. д-р Методија Каневчев. Фокусот на работилницата беше овозможување на дискусија помеѓу првните експерти и практичари за овие пршања и изведување на заклучоци, кои преку претставниците на проектот ќе бидат земени во предвид за понатамошни измени и дополнувања во предвидените законски решенија во согласност со Стратегијата за реформа на првосудството.
Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)