Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
Втора Регионална Работилница во Штип
 
October 12, 2017
 Воведните говорници беа д-р Џемли Саити и г-ѓа Кристина Карнакова, кои се осврнаа на важноста на проектот и поддршката на Амбасадата на САД за овозможување на дискусија меѓу судиите и другите практичари, за со цел зајакнување на независноста на судиите и идентифицирње на проблемите со кои тие се соочуваат, во поглед на кривична, граѓанска и дисциплинска одговорност на судиите, етаблирање на механизми за зајакнување на судскиот имунитет против надворешни и внатрешни негативни влијанија и притисоци. Клучни теми за расправа беа "Одговорност на судиите, казнена политика и пробацијата во светло на реформите во првосудството". Клучни експерти кои имаа свое излагање беа судиите и другите првни прктичари: Г-дин Џон Мекнил, д-р Џемали Саити, проф. Д-р Беса Арифи, судија Шпенд Деваја и проф. д-р Методија Каневчев. Фокусот на работилницата беше овозможување на дискусија помеѓу првните експерти и практичари за овие пршања и изведување на заклучоци, кои преку претставниците на проектот ќе бидат земени во предвид за понатамошни измени и дополнувања во предвидените законски решенија во согласност со Стратегијата за реформа на првосудството.
Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)