Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
Известување
 
September 09, 2014

Се известуваат сите судии дека јавната и стручна расправа, по повод тековните Нацрт - амандмани на Уставот на Република Македонија трае од 27.08.2014 година до 27.09.2014 година. Во овој период секој судија лично или преку Здружението на судиите на Република Македонија може да се вклучи во расправата и своите мислења, сугестии и препораки да ги достави до Здружението на судиите на Република Македонија, каде ќе бидат сублимирани, а потоа проследени до Законодавниот дом.

Во прилог Текстот на Нацртот на амадманите XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX на Уставот на Република Македонија; Препорака CM/Rec (2010) 12 на Комитетот на министри на земјите членки за: независност, ефикасност и одговорност на судиите и Анекс на Препораката CM/Rec (2010) 12.

Tekst na nacrt na ustavni amandmani.pdf

Preporaka CM Rec(2010)12.pdf

Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)