Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
Квалитетно правораздавање – Предуслов за обнова на јавната доверба“
 
April 02, 2024
 


По повод Денот на правосудството, а во рамките на активностите предвидени со годишната програма за работа, Здружението на судиите на Република Северна Македонија со поддршка на Мисијата на ОБСЕ во Скопје денес ја организира Годишна судиска конференција на тема „Квалитетно правораздавање – Предуслов за обнова на јавната доверба“
Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)