Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
Презентација на Вториот национален извештај од Матрицата за мерење на перформансите и реформите на правосудството
 
May 20, 2021
Претседателот на Здружение на судиите на Република Северна Македонија Д-р Џемали Саити на ден 12 мај 2021 година  во својство на модератор учествуваше на презентацијата на Вториот национален извештај од Матрицата за мерење на перформансите и реформите на правосудството, настан организиран од страна на Центарот за правни истражувања и анализи. Извештајот е подготвен во рамки на проектот „Воспоставување аналитички и мониторинг алатки за следење на реформите во правосудниот сектор во Република Северна Македонија“ имплементиран од ЦПИА, и поддржан од Британската амбасада во Скопје.

Од страна на д-р Џемали Саити беше поздравен целокупниот процес на подготвување на Извештајот, притоа истакнувајќи ја неговата голема важност како документ кој овозможува кредибилна анализа, заснована на научни методи и  емпириски истражувања, особено во делот на мерењето на ефектите од реформите во областа на правосудството.

Извештајот е резултат од второто национално мерење спроведено преку Матрицата на индикатори за следење на правосудните реформи која е предвидена како механизам во Стратегијата за реформа на правосудството 2017-2022 година во делот на Стратешкото планирање и креирање на политиките.

Целта на извештајот е да му помогне на судскиот систем да ги оцени клучните области на активност и да ги евалуира достигнувањата на реформите во конкретните области на евалуација на Матрицата, но и да послужи како основа за утврдување на приоритетите за судските реформи и натамошен развој на правосудниот сектор. 
Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)