Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
Стручна расправа за Реформа во правосудството - закон за судови и закон за судски совет: идни предизвици
 
February 02, 2018
Министерството за Правда на Република Македонија и Здружението на судиите на Република Македонија, организираа стручна расправа за реформата во правосудството со фокус на Законот за судовите и Законот за Судски Совет и идните предизвици согласно План 3-6-9 на Владата на Република Македонија и Стратегијата за реформа на правосудството.

Во досегашните активности беа искажани јасните определби на Владата за реформа на овој сектор, а притоа фокусот беше ставен на законите кои се однесуваат на одделни статусни прашања на судиите како што се: евалуацијата, дисциплинската постапка за одговорност на судиите, изборот и разрешувањето на судиите, транспарентност на постапката, градењето на објективни и мерливи критериуми за евалуација на судиите како и поставеноста на Судскиот совет во однос на овие прашања.Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)