Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
Стручна расправа за Реформа во правосудството - закон за судови и закон за судски совет: идни предизвици
 
February 02, 2018
Министерството за Правда на Република Македонија и Здружението на судиите на Република Македонија, организираа стручна расправа за реформата во правосудството со фокус на Законот за судовите и Законот за Судски Совет и идните предизвици согласно План 3-6-9 на Владата на Република Македонија и Стратегијата за реформа на правосудството.

Во досегашните активности беа искажани јасните определби на Владата за реформа на овој сектор, а притоа фокусот беше ставен на законите кои се однесуваат на одделни статусни прашања на судиите како што се: евалуацијата, дисциплинската постапка за одговорност на судиите, изборот и разрешувањето на судиите, транспарентност на постапката, градењето на објективни и мерливи критериуми за евалуација на судиите како и поставеноста на Судскиот совет во однос на овие прашања.Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)