Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
Промоција на правна анализа за стандардите и принципите на судиската етика
 
May 23, 2019
На 23ти Мај, во просториите на Здружението на судиите, се промовира новата правна анализа за стандардите и принципите на судиската етика. Анализата е изготвена од домашни и странски автори, врз основа на собраните податоци во период од 1 година, а во рамки на проектот имплементиран од Здружението на судии на РСМ и Амбасадата на Кралството Холандија во РСМ. Заклучоците на Анализата се насочени кон овозможување на целосна функционалност на Советодавното тело за судска етика.

Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)