Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
Промоција на правна анализа за стандардите и принципите на судиската етика
 
May 23, 2019
На 23ти Мај, во просториите на Здружението на судиите, се промовира новата правна анализа за стандардите и принципите на судиската етика. Анализата е изготвена од домашни и странски автори, врз основа на собраните податоци во период од 1 година, а во рамки на проектот имплементиран од Здружението на судии на РСМ и Амбасадата на Кралството Холандија во РСМ. Заклучоците на Анализата се насочени кон овозможување на целосна функционалност на Советодавното тело за судска етика.

Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)