Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
СООПШТЕНИЕ
 
March 22, 2016
Здружението на судиите на Република Македонија,  по иницијатива на подружницата на Основен суд Гостивар испрати Барање до претседателот на Судски буџетски совет за овозможување средства за обезбедување користење на пристап до електронската база на прописи -  Академика.

Бидејќи проектот на бесплатна поддршка на судството заврши на 29 фебруари 2016 година, а при непостоење на друга алтернатива – секојдневно ажурирана база на прописи, користењето на Академика навистина претставува неопходно средство за работа на судиите со што се олеснува работата и го скратува времето за истражување на важечките верзии на прописите, што на крајот допринесува и за квалитетни судски одлуки, имајќи предвид дека ажурирањето на сите промени на прописите на Академика се врши секојдневно.

Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)