Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
IN MEMORIAM
 
September 14, 2012
 
        Судијата Драган Тумановски е роден на 18.11.1951 година. Основно образование и гиманзија завршил во Струмица. Во 1975 година дипломирал на Правниот факултет во Скопје, на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" Скопје. Во 1977 година е избран за судија на Општински суд  Струмица и како судија работел се до 1984 година. Има завршено постдипломски студии по кривично право и криминологија на Правниот факултет во Скопје. Магистрира во 2001 година на тема "Постапка на Јавниот обвинител по кривични пријави", а во 2007 година докторира на Правниот факултет "Јустинијан Први" во Скопје. Во 1997 година е избран за судија на Врховен суд на Република Македонија каде  работеше како заменик на одделот за казниви дела.

        Тумановски беше Претседател на Здружение на судии на Република Македонија во периодот од 2006-2010 година, каде непосредно учествуваше во изработка на повеќе закони од областа на судството.

        Здружението на судии на Република Македонија им изразува искрено сочувство на семејството и пријателите. 
        Вечно ќе го паметиме.
Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)