Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
Учество на претседателот д-р Џемали Саити на Јавна дебата на ДКСК
 
July 19, 2021
 

На 15 јуни 2021 година, Претседателот на Здружението на судиите д-р Џемали Саити учествуваше на јавната дебата организирана од страна на Државната комисија за спречување на корупцијата на тема: Истражувања и анализи на состојбите со корупцијата во правосудството, на кое имаше свое излагање.

Претседателот Саити ја потенцираше важноста на истражувањата во мерењето на јавното мислење и довербата на граѓаните во судството, притоа осврнувајќи се на активностите на Здружението на судиите, ја нагласи улогата на Советодавното тело за судиска етика, во имплементацијата на Кодексот за етика на судиите и судиите поротници, во делот на корупцијата и судирот на интереси, како превентивен механизам.

Посебен акцент беше ставен на улогата на Судско медиумскиот совет при Здружението на судиите, кој од една страна овозможи отварање на судството кон медиумите, а од друга, го подобри пристапот на медиумите кон судството, а во насока креирање на реалната слика и зголемување на довербата во судството.

Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)