Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
Состанок на Судско-медиумски совет
 
November 27, 2019

Судско медиумскиот совет при Здружението на судиите на Република Северна Македонија, денес оствари состанок на кој беа раззгледувани приоритетите од проектот „Зајакнување на улогата и функционалноста на СМС“ имплементиран од страна на Здружението на судиите и Амбасадата на САД во Северна Македонија. Претседателката на Советот, г-ѓа Гордана Дувњак, пред присутните ја отвори расправата за точките на дневниот ред кои се разликуваат по нивната приоритетност и важност во однос на транспарентноста во судството.

Најпрво беше дискутиран односот на Врховен суд на Република Северна Македонија спрема медиумите и политиката за донесување на одлуки за присуство на медиуми во судницата. Советот изразе загриженост за состојбата за уназадување на практиката за издавање решенија и притоа формира група од членови кои би оствариле средба со в.д. Претседателот на Врховен суд, за подобрување на оваа практика.

Во однос на унапредување на транспарентност во судовите, Советот формира работна група од 5 членови кои ќе остварат состанок со претставниците од меѓународната заедница за формирање на медијски центри во судовите, со акцент на Апелационен суд Скопје.

Во однос на законските измени, Советот донесе одлука, во рамките на проектот да се формира работна група која ќе ги истражи и ќе даде препораки за сите одредби во позитивните законсји решенија кои се однесуваат на транспарентноста.

Од аспект на подобрување на законската рамка во однос предложените решенија од обуката „Новинарска школа за новинари“, претставници од Советот ќе остварат средба со Министерот за правда, за со цел, препораките од Советот да се земат предвид при изготовка на измени на клучните законски решенија, а пред се судскиот деловник што е во надлежност на Министерството за правда.Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)