Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
СООПШТЕНИЕ
 
April 11, 2016
 

    Претседателот на Здружението на судиите на Република Македонија, д-р Џемали Саити на 11.4.2016 година, оствари средба со претседателот, г-дин Бранко Ушковски и членовите на Судскиот Совет на Република Македонија.

По информирањето на Судскиот Совет за моменталната состојба во Здружението на судии на Република Македонија, од страна на претседателот на Здружението, и по разгледување на приоритетите на Здружението, беше констатирана потребата за идна заедничка соработка во насока на унапредување и јакнење на независноста и самостојноста на судиите, јакнење на нивниот статус, како и заштита на достоинството и угледот на судијата и судиската функција.

Оваа средба е реализирана на иницијатива на претседателот на Здружението на судиите на Република Македонија, д–р Џемали Саити, на која беа разгледани и други прашања од заеднички интерес.

Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)