Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
XXXVI Седница на Управен одбор - XIV Редовно изборно собрание
 
March 16, 2020
     

 Управниот одбор на Здружение на судиите на Република Македонија на XXXVI – та седница одржана на ден 16.03.2020 година донесе:
 
1. ОДЛУКА

За одлагање на закажаното Редовно Изборно Собрание

Изборното Собрание закажано за 20 март 2020 година се одлага за 14 мај 2020 година во 11 часот и истото ќе се одржи во Големата сала на Врховен суд на Република Северна Македонија,


2. ЗАКЛУЧОК

Расправа по повод новонастанатата состојба со COVID – 19

По претходно информирање на члeновите на Управен одбор од страна на Претседателот на Здружение на судиите на РМ, за реакцијата на дел од подружниците за потребата од доследно почитување на утврдените мерки од страна на Владата на РСМ, во однос на корона вирусот, Управниот одбор заклучи, Здружение на судиите да побара од Судски совет и Врховен суд на РСМ, да преземат соодветни мерки за целосно почитување на Мерките на Владата на РСМ преку конкретни активности:

1. Да се донесе одлука за одлагање на закажаните рочиштата,

2. Да се судат само итните и недоложни предмети,

3. За судиите кои ќе ги судат итните и неодложни предмети да се обезбедат соодветни мерки за заштита, согласно Протоколите утврдени од страна на Министерството за здравство и Владата на РСМ.

Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)