Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
XXIV Седница на Управен одбор
 
October 19, 2023
Управниот одбор на Здружение на судиите на Република Северна Македонија, денес ја одржа XXIV (дваесет и четвртата) седница на која ја разгледа Развојната Стратегија за правосудството 2023-2027 година и усвои содветни заклучоци кои ќе бидат проследени до Подружниците на ЗСРСМ. На оваа седница Управниот одбор расправаше и за моменталните состојби во судсвото во Република Северна Македонија, со акцент над работата на Судскиот совет, материјалниот статус на судиите и последните измени на Кривичниот закон.
Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)